Milat Öncesi İnsanlık Tarihine Genel bir Bakış

Cevapla
HayatAğacı
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
Mesajlar: 10609
Kayıt: 15 Şub 2010, 12:19

Milat Öncesi İnsanlık Tarihine Genel bir Bakış

Mesaj gönderen HayatAğacı » 11 May 2010, 11:42

1. Tarih öncesi dönemde Anadoluda bulunan merkezler;

Eski Taş Çağında, Antalya Karain, Beldibi, Belbaşı mağaraları.

Orta Taş Çağında, Samsun Tekkeköy, Antalya Beldibi ve Belbaşı kaya sığınakları.

Yeni Taş Çağı (Cilalı Taş Çağı), Diyarbakır Çayönü, Gaziantep Sakçagözü, Konya Çatalhöyük'tür.

Kalkolitik Çağ (Bakır Çağı), Çanakkale Truva, Denizli Beycesultan, Burdur Hacılar, Yozgat Alişar, Çorum Alacahöyük, Van Tilkitepe önemli yerleşim merkezleridir.

2.Hititlerde Büyük Kral yönetimin başında bulunurdu. Büyük Kral aynı zamanda başkomutan, başyargıç ve başrahipti. Tavananna adı verilen ana kraliçe kraldan sonra en yetkili kişi idi. Ancak kralın yetkileri sınırsız değildi. Yaşlı ve deneyimli asillerden oluşan Pankuş Meclisi gerektiğinde kralı denetlerdi. Kralların yetkisini zaman zaman kısıtlayan bu meclis merkezi hükümet güçlendiğinde Kral tarafından kaldırıldı.

Hititler Kızılırmağın kuzeyi ve güneyi olarak ayırdıkları ülkeyi. Bu iki bölgeden merkezden gelen valiler yönetirdi. Krallar hayattayken başrahip, öldüğünde tanrı oldu deniliyordu.3.Anadoluda çok tanrılı dinler yaygındı.Anadolu ve Mezopotamya da daha önce yaşayan insanların tanrılarınıda kabul etmişler ve çok sayıda tanrı edinmişlerdi. Hititler kendi ülkelrine bin tanrı ili adını vermişlerdi.

Anadoluda kurulan medeniyetlerde tanrıların en önemlileri, güneş, ateş, ocak, deniz, bereket, aşk ve savaş tanrıları idi.

Hititlerde ve İyonyalılarda ölümden sonra hayata inanış zayıftı. Buna karşın Urartular ölümden sonra yaşamın var olduğuna inanmışlardır. Bu nedenle mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmışlardır.4.Kral yolu Mezopotamyadan başlayıp Gordion, Sard, Efes ve Milet üzerinden ege denizine ulaşmaktaydı. Kral Yolu Pers imparatorluğunun şehirleri arasında en kısa rotayı izlemektedir. Buda yolun uzun yıllar boyunca kullanılmasını sağlamıştır. Kral yolu antik bir anayoldur ve perslilerin ulaşımını kolaylaştırarak büyük kolaylıklar sağlamıştır. Çağının en hızlı ulaşım sağlanan yoldur. Tarihçi Herodot “Dünyada Persli kuryelerden daha hızlı seyahat eden başka bir şey yoktur.” der.

5.Madensel para ilk olarak Lidyada basılmıştır. Kral Krezus döneminde altın ve gümüşten para kesilmiştir. Lidya ve ticaret yaptığı devletlerde bu para geçerli olmuştur.


6.Medler, Persler, Makedonlar, Roma, Bizans devletleri egemen olmuştur Anadoluda.


7. Yunan uygarlığı İskenderin seferleri ile Mısır, Türkistan ve hindistana kadar yayılma olanağı buldu. O bölgelerde yeni kentler kuruldu. Kurulan kentlerde yunanlı halk bölgedeki asyalı halkların kültürlerindende faydalandılar. Bu sayede köklü asya kültürü ve uygarlığı yunan uygarlığına karışarak Helenistik dönem uygarlığı oluştu. M.Ö. 330-30 arasında 300 yıl egemen oldu.

8.Mısır ve çevresinde dünyanın en eski uygarlıkları yaşamıştır. M.Ö 3000 lerde Kral Menes ülkede siyasal birliği sağladı ve M.Ö 1900 de Firavunlar dönemi başladı. Mısır uygarlığı, Asur, Babil, Pers akınlarına karşın çok uzun süre ayakta kalmıştır. Bu dönemde 30 firavun sülalesi ülkeyi yönetti. Mısır uygarlığı Makedonyalı İskenderin işgaliyle son bulmuştur (M.Ö.323)9.
Fenikeliler ticarette başarı sağlamışlar ve denizcilikdeki başarıları sayesinde Akdenizde bir çok koloniler kurmuşlardır. Bu kolonilerden en önemlisi Kartaca'dır.Fenikeliler doğu ve batı arasında başarılı bir köprü görevi yaparak ticari ve kültürel açıdan zenginleşmeye sebep olmuşlardır.10.
Türkiye ve çevresindeki uygarlıklar verimli topraklar ve zengin doğal kaynakları iyi kullanarak döneminin en önemli uygarlıklarını oluşturmuşlardır. Bilim sanat ve kültürel açıdan oldukça gelişmiş bu bölge dünyanın cazibe merkezi olmuştur. Anadoluda kurulan devletler zaman içinde yeni gelen uygarlıkların baskısına dayanamayıp yıkılmıştır.

Bütün kurulan medeniyetlerde tarım başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Sanat, bilim, felsefe gibi alanlarda çok ileri düzeylere ulaşmışlar ve pek çok eser bırakmışlardır.

Çevrelerindeki kültürlerden faydalanmışlar ve daha zengin bir medeniyet oluşturmuşlardır.

Çok tanrılı dinler etkili olmuş krallarına tanrısal sıfatlar yüklemişlerdir.

Ticareti başarılı bir şekilde uygulamışlar ve dönemin en önemli ticaret yolarını oluşturmuşlardır.11.
Mezopotamya'da yazıyı ilk kez Sümerler kullanmıştır (M.Ö. 3200). Bu olay dünya tarihi açısından çok önemlidir. Yazıyla birlikte tarihsel dönem başlar. Bundan önceki dönem tarih öncesi dönem olarak adlandırılır.

Sümerler önceleri nesnelerin resmini yaptılar daha sonra her resmin karşısına o resmi simgeleyen bir işaret koydular. Daha sonra bu şifreli işaretler hece kabul edilerek yazı ooluşmuştur. Bu yazı Babilliler, Hititler, Asurlular, Urartular ve Persler tarafındanda kullanıldı. Kil tabletlere basılan işaretler çiviye benzediği için çivi yazısı ismi verilmiştir.

12.
Hiyeroglifle, cümle, kelime ve harflerin yerine bir takım resimlerin kullanıldığı bir yazı şeklidir. Mısır hiyeroglifleri iyi bir örnektir. Hiyerogliflerde az sayıda eğitim görmüş yazıcılar ve rahipler tarfından kullanılmıştır. Eski uygarlıkların pek çoğunda hiyeroglif yazı kullanılmıştır. Hindistan'da İn-dus , Anadoluda Hititler, Amerika'da Maya ve Aztekler bu yazı şeklini kullandı.

Çivi yazısı nesnelerin resimlerinin yanına bazı semboller yapılarak oluşturuldu bu semboler zamanla öğrenildi ve yazılar daha kolay yazılmaya başladı. Hiyerogliflere göre daha kolay yazılabildiği için çok hızlı bir şekilde dağıldı pek çok uygarlık tarafından kullanıldı daha sonra dahada gelişerek bu gün kullandığımızyazı şekli oluştu.13.
Mezopotamya medeniyetlerinden Asurlular yazıyı Anadoluya taşımış ve Hititliler çivi yazısını kullanmaya başalmıştır. Hititler daha sonra ilk tarih yazımını başlattılar ve önemli olayları yıllıklara kaydettiler.

Hitit sanatı mezopotamya sanatının etkisinde gelişmiştir. Sümerler matematik (dört işlem ve dairenin alanını hesaplanması) ve edebiyat alanında çok ileriydiler. Gılgamış ve Tufan destanları Sümerler tarfından yazıldı. Bu gelişmiş medeniyet doğal olarak Anadoludaki uygarlıklarada büyük katkı sağladı.14.
Höyük; Eski medeniyetler tarafından kurulan yerleşim yerleri zamanla yıkılmış ve üzerlerine yenileri inşa edilmiştir. Bu şekilde birikerek höyükler oluşmuştur.

Koloni; Ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmiş olan insan topluluğu. Bu topluluğun yerleştiği yer.

Site ; Kent, Polis manasına gelir.


Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.(Kasas 77)

yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ... LÜTFEN !!! kaçak kazılardan uzak duralım.

Cevapla

“TARİH BİLİMİ” sayfasına dön